Refinansiering

Refinansiering

Mange har hørt ordet refinansiering, men er kanskje usikre på hva det betyr. Refinansiering kan bety å ta opp ekstra lån på boligen for å dekke en annen kostnad, men det refinansiering ofte betyr er ganske enkelt å samle sammen ulike gjeldsposter til et større lån. Du bruker det nye lånet til å nedbetale den gamle gjelden, og betaler så ned på kun ett stort lån.

Ved å refinansiere flere små gjeldsposter kan du spare både på avgifter og renter. Flere lån har en årsavgift eller lignende avgifter, og med kun ett lån betaler du denne bare en gang i stedet for flere. Du får også ofte bedre rente på større, langsiktige lån enn på flere små.

Refinansiering med boliglån

Om du har en bolig som du har hatt noen år har den mest sannsynlig steget i verdi. Hvis du har hatt den siden tidlig 1990-tall, da boligprisene var svært lave, har den kanskje minst doblet seg i verdi. Kombinert med at du har betalt ned på lånet kan det være rom for å refinansiere gammel gjeld med sikkerhet i boligen.

Det første du bør gjøre er å få en verditakst på boligen. Denne forteller deg hvor mye boligens markedsverdi er, og med det hvor mye banken kan være villig til å låne deg. Om banken velger å refinansiere kan du nok ikke regne med å få låne hele boligens verdi, men avhengig av hvor mye du har i lån sammenlignet med boligens verdi kan du få låne en del. Du bruker da det nye lånet på å betale ned den gamle gjelden, og den nye gjelden har nå sikkerhet i boligen din. Banken kan altså begjære boligen tvangssolgt hvis du ikke betaler lånet som avtalt.

Å ha større gjeldsgrad på boligen kan virke skummelt når en beskriver det som at banken tar sikkerhet i boligen. Du kan imidlertid spare mye på å samle all gjelden, og du får stort sett den laveste renten når banken har sikkerhet i noe så stort som en bolig.

Refinansiering med forbrukslån

Selv om en ikke har mulighet til å refinansiere med sikkerhet i boligen kan en fortsatt spare mye. Forbrukslån omtales ofte som dyre, og de har riktignok som regel en rente som er litt høyere enn et boliglån, men de er fortsatt en god del billigere enn mange små gjeldsposter. Mange långivere kan også hjelpe deg med å få betalt de eksisterende gjeldspostene når du refinansierer gjennom dem.

Å samle alle gjeldspostene kan som nevnt føre til mindre kostnader til årsavgifter. Hvis du finner et lån med både lav rente og null eller svært lav årsavgift kan du virkelig spare. Renten kommer også mest sannsynlig til å bli lavere når du har et større lån. Det blir også mer oversiktlig for deg, siden du bare betaler en regning hver måned i stedet for flere.

Når du skal velge et forbrukslån er det viktig at du sammenligner de forskjellige alternativene dine. En lånesøknad er ikke bindende, og du står fritt til å takke nei til eventuelle tilbud, så det er lurt å innhente flere tilbud og så velge det som passer best. Det viktigste å se på er renten, spesielt når formålet med lånet er å spare penger. Hvis du har enkelte vilkår du synes er viktige, f. eks. at långiver hjelper deg med å få betalt ned gjelden du har hos ulike kreditorer, sammenligner du rett og slett långiverne som tilbyr dette.

Refinansiering med sikkerhet

Refinansiering med sikkerhet vil si at det nye lånet har sikkerhet i en fysisk gjenstand, for eksempel en bolig. Refinansiering med boliglån er altså en form for refinansiering med sikkerhet. Det er imidlertid ikke bare om du selv eier noe av verdi at det kan stilles sikkerhet. Hvis foreldrene dine eller andre har mulighet til å stille sikkerhet, f. eks. i boligen eller en fritidseiendom, kan du få lån til tross for at du har betalingsanmerkninger. Om du selv eier en bil eller en fast eiendom kan dette også brukes som sikkerhet for lånet.

Privacy Policy