Lån uten sikkerhet

Lån uten sikkerhet

Lån uten sikkerhet kjennetegnes fremfor alt av det faktum at långiveren ikke har noen faktisk sikkerhet han kan ta utlegg i om du ikke skulle fullføre betalingsforpliktelsene dine. For et boliglån utgjør jo selve leiligheten en reell sikkerhet, og når du kjøper en bil på avbetaling kan selgeren ta bilen tilbake om du skulle misligholde betalingene dine. Du trenger aldri stille noen fysisk ting som sikkerhet for lånet når du har tatt opp lån uten sikkerhet. Sikkerheten for långiveren ligger i stedet for i dine fremtidige inntekter.

Et lån uten sikkerhet kan du bruke til rent forbruk, som for eksempel en ferietur. Andre eksempler på når et lån uten sikkerhet kan brukes er når du skal kjøpe en bruktbil av en privatperson eller når du skal pusse opp huset, for eksempel renovere hele badet eller få nytt kjøkken. Det finnes flere former for lån uten sikkerhet, men den vanligste formen for lån som en forbinder med begrepet er forbrukslån.

Lån opp til 400 000 kr

Alle banker og større finansselskap/kredittinstitusjoner tilbyr lån uten sikkerhet som de ofte kaller for forbrukslån og de fleste har satt sine lånebeløp til 20 000 kr på det laveste og opp til 350 000 kr på det høyeste. Imidlertid er det en hel del långivere (fremfor alt nisjebanker) som tilbyr privatlån på beløp på ned mot 10 000 kr eller enda lavere. I det siste er det også noen aktører som har begynt å tilby privatlån på opp mot 400 000 kr.

Et fleksibelt lån

Et lån uten sikkerhet er et svært fleksibelt lån. Du bestemmer selv hvor mye du vil låne og hvilken lånetid du vil ha. Dessuten kan du selvfølgelig betale ned hele lånet når du vil, dette uten ekstra kostnad. Det sistnevnte kan du ikke uten videre gjøre med for eksempel et boliglån. Sier du opp et boliglån før tiden er ute risikerer du å måtte betale rentetapserstatning.

Søke om lån uten sikkerhet

Det er svært enkelt å søke om et forbrukslån. Du begynner med å velge långiver. Så undersøker du hvordan du går fram for å sende inn søknaden din. Mange långivere lar deg fylle ut et skjema på nettet som du siden signerer elektronisk og sender inn med et enkelt tastetrykk, men det finnes også långivere som krever at du skriver ut et fysisk dokument som du skriver under på og sender inn med posten.

Før du kan få beskjed om lånesøknaden ble innvilget eller ikke skal en saksbehandler gå gjennom søknaden din og dessuten foreta en kredittsjekk. Alle långivere er nemlig pliktig å foreta en nøyaktig kredittvurdering for å se om låntagerne har økonomien til å fullføre forpliktelsene sine etter låneavtalen. Om du får innvilget det lånet du ba om skjer utbetalingen vanligvis i løpet av et par bankdager.

Sammenlign lån uten sikkerhet

Det finnes ingen større forskjeller mellom ulike långiveres grunnleggende lånevilkår når det gjelder lån uten sikkerhet. Det som skiller mellom de ulike långiverne er kostnadene for å låne. Det løper alltid rente på et lån uten sikkerhet, og dessuten kan det være ulike former for avgifter. Før du til slutt velger långiver for et lån uten sikkerhet gjør du rett i å sammenligne priser for å finne den aktøren som tilbyr deg de beste vilkårene.

Når du sammenligner priser skal du ikke se deg blind på den nominelle årsrenten, uten å i stedet ha sett på den effektive renten. Den effektive renten er en bedre mal for kostnadene med et lån uten sikkerhet, siden den utgiften inkluderer blant annet de avgiftene (etableringsavgifter, årsavgifter, med mer) som kan medfølge. Noter deg at den effektive renten som oppgis er en eksempelrente. Alle långivere innen lån uten sikkerhet gjør individuelle kredittvurderinger og om du for eksempel har en litt mer usikker økonomi er det en risiko for at rentesatsen på ditt lån blir litt høyere.

Privacy Policy