Lån uten sikkerhet med medsøker

Lån uten sikkerhet med medsøker

Når du tar opp et lån uten sikkerhet har banken relativt stor risiko, siden de ikke kan selge noe for å dekke gjelden. Dette kan gjøre at du får vanskeligheter med å få innvilget lån, spesielt om du er ung eller har lav inntekt. Den vanligste personen å ha som medsøker er en samboer eller ektefelle, men du kan også ha et annet familiemedlem eller en god venn som medsøker på lånet ditt.

Hva innebærer det å ha en medsøker?

Kort fortalt står en medsøker solidarisk ansvarlig med deg for lånet. Det vil si at om du ikke klarer å betjene det kan långiver gå på medsøker og få betaling. Dette innebærer risiko for medsøker, siden de er avhengig av at du klarer å betale, og minsket risiko for långiver, siden de har flere personer å skaffe penger fra.

Den minskede risikoen for långiver gjør at du lettere får lån med en medsøker, og du kan også få bedre betingelser på lånet. Dette gjør en medsøker særlig fordelaktig for folk som sliter med å skaffe seg lån, som unge og de som har lav inntekt. Det er imidlertid viktig å vurdere nøye om en medsøker er det rette for dere.

Medsøker vil måtte signere på lånesøknaden og gjeldsbrevet, og dette kan ofte gjøres med Bank-ID, slik at prosessen ikke tar lengre tid enn den vanligvis ville gjort. Om du har Bank-ID, men medsøker ikke har det, kan dette imidlertid gjøre at prosessen tar mer tid, siden det da må signeres på fysiske papirer. Hvis du trenger penger raskt bør du sjekke långivers signeringsalternativer og at medsøker har Bank-ID.

Fordeler med en medsøker

Den største fordelen med en medsøker er at du kan få lavere rente. Dette er fordi inntekten din legges sammen med inntekten til medsøker, og jo bedre inntekten er, jo større er sikkerheten og jo bedre blir rentetilbudet.

Hvis du sliter med å få lån kan en medsøker hjelpe deg. Som med renten legges inntektene sammen, og medsøkeren gir høyere sikkerhet for långiver. Dette kan være det som gjør at långiver velger å satse på deg. Spesielt for høye lånebeløp kan en medsøker være viktig for innvilgelse av lånet.

Ulemper med en medsøker

Den største ulempen med en medsøker er at denne står solidarisk ansvarlig for lånet. Som nevnt betyr dette at långiver kan kreve betalingen av medsøker om du ikke klarer å betjene lånet, og hvis misligholdet av lånet fører til en betalingsanmerkning står denne på både deg og medsøker. Dette medfører et stort ansvar for deg, siden du ikke bare risikerer din egen økonomi ved å ta opp lånet, men også medsøkers. I slike situasjoner er det særlig viktig å ikke låne for mye.

Privacy Policy