Lån til egenkapital

Du må stille egenkapital ved boliglån

Om du vil låne til kontantinnskuddet, eller egenkapitalen, til en bolig, en bil eller kanskje en båt er det mulighet for å søke om et forbrukslån. Her hos oss har vi listet opp flere velrennomerte långivere innen forbrukslån som du kan søke om lån hos når du trenger litt egenkapital.

Hva er egenkapital?

Når du kjøper en fast eiendom eller ting av en større verdi, og ikke kan betale hele kjøpesummen med en gang uten å finansiere kjøpet med lån, må du legge frem en del av kjøpesummen i form av en egenkapital. Dette er det flere grunner til, f. eks. kan eiendommen eller tingen falle i verdi, eller du kan selge og også få litt penger selv hvis du får økonomiske problemer. Kravet til egenkapital gjelder for eksempel for kjøp av bolig, men også ved kjøp av bil eller båt. Hvilken størrelse som kreves på egenkapitalen er forskjellig på forskjellige typer eiendom, men som tommelfingerregel kan en si at egenkapitalen ligger på mellom 10 og 20 prosent. For lån til kjøp av bolig ligger egenkapitalkravet f. eks. på minst 15 prosent.

Å låne til egenkapital

Egenkapitalen du legger frem ved kjøp av for eksempel en bolig eller en ny bil bør helst komme fra  egen oppspart kapital, slik at ikke hele kjøpesummen er lånefinansiert, av de grunnene som er nevnt over. Det er imidlertid mulig å låne til egenkapitalen gjennom et lån uten sikkerhet, siden dette gis ut i fra din økonomiske situasjon og til høyere rente, i stedet for mot sikkerhet i eiendommen eller tingen. Det vil dermed ikke telle som finansiering av kjøpet, siden du kan bruke pengene på det du vil. Man bør imidlertid alltid tenke nøye gjennom om man trenger å låne, for det beste er å ha spart opp pengene selv. Det er heller aldri mulig å låne til egenkapitalen hos samme aktør som bevilger lån til resten av kjøpet. En og samme bank kan ikke finansiere hele kjøpet, uansett om det er snakk om bolig, bil eller båt. Derfor må du søke om forbrukslån hos en bank, og boliglån hos en annen bank.

For å få et forbrukslån må du ta kontakt med en bank eller et kredittselskap som tilbyr nettopp forbrukslån. Et forbrukslån, eller et blankolån, er et lån uten sikkerhet med et maksimalt lånebeløp som vanligvis er 350 000 kr. Det finnes en hel mengde banker og kredittselskaper som tilbyr forbrukslån eller lån uten sikkerhet, og hver aktør setter sine egne renter. Det er derfor viktig at du sammenligner lånetilbudene nøye, og finner det som er mest gunstig for deg og din situasjon. Husk at du skal klare å betjene lånet, så selv om lavere månedsbeløp over lengre tid kan være dyrere skal du også klare å betale beløpene og samtidig leve av inntekten din.

Betal ned forbrukslånet først

Om du kjøper en bolig gjennom å låne til egenkapitalen kommer du kanskje til å ha flere lån, nemlig bunnlån med boligen som sikkerhet og forbrukslånet du har brukt til egenkapitalen. Sistnevnte er antagelig vis det som har den høyeste renten. For å minske månedskostnadene er det lurt å begynne med å betale tilbake på det lånet som løper med høyest rente og så betale ned på andre lån etterpå.

Privacy Policy