Lån uten kredittsjekk

Kredittsjekk er nødvendig

Etter norsk lovgivning må alle som tilbyr kredittavtaler til forbrukere vurdere dennes kredittverdighet, ut i fra forbrukerens egne opplysninger og om nødvendig ved hjelp av opplysninger fra en database. Disse opplysningene kan skaffes ved å kjøpe en kredittsjekk fra et selskap som har konsesjon fra Datatilsynet til å drive med kredittopplysning. Nedenfor kan du lese mer om hvordan en kredittsjekk foregår.

Hva er kredittsjekk?

Når en kredittavtale skal inngås, f. eks. hvis en har søkt om et lån, er kredittgiver som nevnt lovpålagt å vurdere kredittverdigheten din. Dette er både i din egen og långivers interesse, siden långiver ikke vil tape penger og du ikke vil ta opp mer lån enn du kan betjene.

For å vurdere kredittverdigheten din kan banken eller kredittselskapet innhente informasjon fra deg, f. eks. lønnsslipper og kopier av selvangivelsen. I mange tilfeller er imidlertid ikke informasjon fra kunden selv nok til å gjøre en god nok vurdering, da kunden kanskje ikke vet hvilken informasjon som er viktig eller ønsker å holde tilbake informasjon på grunn av økonomisk historie. Långiver kan da kjøpe en kredittsjekk fra et selskap som driver med kredittopplysning, og selskapet vil da gjennomgå registrerte opplysninger om deg og vurdere din kredittverdighet. Långiver foretar så det endelige valget om å tilby deg lån eller ikke.

I Norge må selskapene som driver med kredittopplysning ha konsesjon fra Datatilsynet, og en finner oppdaterte lister på deres hjemmesider. De tre største er imidlertid Bisnode, Experian og Evry.

Lån uten kredittsjekk – går det?

Det korte svaret på dette er nei. Som nevnt er bankene lovpålagt å vurdere kredittverdigheten din, og om de ikke får nok informasjon fra deg til å vurdere skikkelig må de innhente informasjon gjennom en tredjepart. Om du har fått avslag fra flere långivere som benytter en av de store aktørene innen kredittsjekk kan det være verdt et forsøk å søke hos en långiver som benytter en av de mindre aktørene.

Man kan altså ikke helt unngå kredittsjekk, men det er fortsatt muligheter for å låne selv med en betalingsanmerkning. Å gå i dialog med banken om en refinansiering av flere mindre lån kan føre til at du får mindre lånekostnader. Om du trenger penger raskt er det også mulighet for å få innvilget lån hvis du ellers har en sunn økonomi, men vær oppmerksom på at renten i disse tilfellene ofte blir veldig høye.

Kredittsjekk og låneformidlere

I den gjeldende konsesjonen fra Datatilsynet er det ikke tatt at selskapene kan bruke tidligere forespørsler om kreditt, selv om bransjen ønsket dette. Selv om du har søkt om flere lån og dermed har blitt kredittvurdert flere ganger blir dette altså ikke registrert, og det vil ikke påvirke kredittverdigheten din. Å søke om lån gjennom en låneformidler vil altså ikke gi deg fordeler med tanke på kredittsjekk, men det kan fortsatt være mange fordeler med dette.

Når du søker om lån gjennom en låneformidler sender du bare inn en søknad, og så sender låneformidleren denne videre til potensielle långivere. Dette blir altså mindre arbeid for deg, og er i seg selv en fordel. Å søke gjennom en långiver vil også bety at de ulike bankene må konkurrere om deg som kunde, og du kan oppnå bedre avtaler enn ved å søke på egenhånd. Det vil også bli lettere å sammenligne tilbudene, noe du alltid bør gjøre for å sikre at du får best mulig rente og lånevilkår.

Kredittsjekk gjennom en mindre aktør

Om du søker om et smålån gjennom en mindre aktør i kredittopplysningsbransjen er dette ofte på grunn av en av to årsaker.

  • Du har søkt om flere lån tidligere, der kredittopplysningen skjedde gjennom et av de tre største selskapene og du fikk avslag på søknaden
  • Du har en økonomisk situasjon som gjør det vanskelig å få lån

Den første grunnen er en mer sunn årsak, der man kan prøve å skaffe seg lån gjennom en annen aktør. Om du derimot allerede har en presset økonomi og prøver å låne enda mer kan dette føre til problemer for deg. Om du fortsetter å låne penger selv med stram økonomi kan dette i verste fall føre til betalingsanmerkninger. Dette er noe en bør unngå så langt det lar seg gjøre, da betalingsanmerkninger kan gjøre det vanskelig å få lån, selv etter at økonomien har kommet på rett kjøl.

Oppsummering

Alle långivere må vurdere kredittverdigheten til en potensiell kunde, og bakgrunnen for denne er ofte en kredittsjekk. I Norge må man ha konsesjon for å foreta kredittsjekk, og blant selskapene med konsesjon er Evry, Bisnode og Experian de største. Det finnes imidlertid andre, og enkelte långivere benytter seg av dem.

Det er ikke lov å bruke tidligere kredittsøknader i kredittsjekken, så en låneformidler vil ikke hjelpe deg på denne måten. En låneformidler kan imidlertid minske arbeidsmengden for deg og føre til at du får bedre vilkår.

Om du allerede har en stram økonomi eller betalingsanmerkninger anbefales det ikke å ta opp mer lån, selv om det er muligheter for det.

Privacy Policy