Lån uten inntekt

Låne penger uten jobb

Om du ikke har noen inntekt du opplyser om har du automatisk en svært lav kredittverdighet og det kan være vanskelig å få lån. Din løpende inntekt fra lønn, andre trygder og pensjon er nemlig den sikkerheten som du så å si stiller som pant for lånet. I de tilfellene du har større summer sparte penger kan det fungere som motvekt og gi deg bedre kredittverdighet, men det er likevel de løpende inntektene som er de sentrale.

Det går, til tross for at det burde være umulig, an å låne penger uten inntekt. Det gjelder både forbrukslån og SMS lån. Vi skal se litt nærmere på de to låntypene nedenfor, men først noen ord om risiko som følger med lån uten inntekt.

Risiko med lån uten inntekt

På denne siden er vi alltid nøye med å legge vekt på viktigheten av å ikke pådra seg unødvendig gjeld. Tanken vår er å være her for å hjelpe deg til det beste lånet i de tilfellene du har et stort behov for å få frigjort kontantbeholdning, men vår grunnleggende holdning er at du skal være svært forsiktig med å ta opp lån. Denne grunnleggende holdningen mener vi alle bør ha, og spesielt de som fra før av har en litt stram økonomi. Lån uten inntekt er etter vår mening ikke å anbefale utenom i de absolutt akutte tilfellene.

Det kan være flere forskjellige grunner til at en kan ha behov for å ta opp et lån uten inntekt. Det er uansett svært problematisk å låne om du ikke har løpende inntekter. Det lånet du har tar opp forfaller til betaling før eller senere, og i de tilfellene du ikke har dekning for lånet kan det fort bli betydelige økonomiske konsekvenser.

Forbrukslån uten inntekt

For et forbrukslån er kravet til løpende inntekt ofte relativt høye og det er ofte et minimumskrav at den oppgitte inntekten skal overstige 100 000 kr, alternativt 10 000 kr per måned over lengre tid. Om du ikke har noen inntekt har du fortsatt muligheten til å søke om og bli bevilget et forbrukslån. Forutsetningen er at du søker sammen med en annen, eller at du kan få noen til å stille opp som garantist. Ser vi rent teknisk på saken er det også slik at det er inntekten i henhold til den siste selvangivelsen som långiveren får opplysninger om via den obligatoriske kredittsjekken. Dette innebærer at du som har inntekter for tidligere år kan bli innvilget et forbrukslån til tross for at du ikke har noen innkomst det inneværende året.

SMS lån uten inntekt

For SMS lån er det ingen mulighet for å stille sikkerhet via en medsøker eller en garantist. Her er det bare den løpende inntekten som regnes. Imidlertid finnes det et lite antall långivere som kan bevilge lån trass i at du har en svært liten inntekt, og selv om denne inntekten er i form av trygder (arbeidsledighetstrygd er et godt eksempel) eller til og med studielån. Det samme resonnementet omkring tidligere års opplyste inntekt gjelder også for SMS lån uten inntekt.

Avsluttende kommentar

Du bør ikke se på det som står over om forbrukslån og SMS lån som en slags guide til hvordan du kan ta opp lån uten inntekt. Vår innstilling er, som sagt, at du ikke bør låne om du ikke er helt sikker på at du har økonomi til det.

Privacy Policy