Seniorlån

seniorlan

Seniorlån er et relativt nytt konsept innen låneprodukter. Konseptet er rettet mot pensjonister og eldre personer, og derfor brukes også begrepet pensjonistlån ofte. Et seniorlån, eller pensjonistlån om du vil, er en unik konstruksjon som gjør at låntageren kan utnytte en ubelånt markedsverdi på en villa, en borettslagsbolig eller en fritidseiendom for å få mer å leve på.

Den hovedsakelige ideen med et seniorlån er at låntageren skal kunne frigjøre kontanter fra verdien på boligen for å få et tilskudd til pensjonen. Samtidig kan denne låntypen selvfølgelig også fungere som et alternativ til andre lån. Mulighetene for å ta opp for eksempel et forbrukslån minsker med alderen, og ved en alder på 70+ kan seniorlån faktisk være det eneste alternativet en har igjen. Et tredje anvendelsesområde for seniorlån er at långiveren kan øke rentebetalingene på et eventuelt boliglån. Dette kan være fordelaktig om pensjonen er lav og det ikke blir mange kroner til overs etter at banken har fått sitt.

Ingen renter eller avdrag

Det er litt spesielt for seniorlån at låntageren under lånets løpetid ikke betaler renter eller avdrag på lånet. I stedet legges rentekostnadene på den totale gjelden. Gjelden reguleres endelig enten ved låneperiodens slutt (om lånet er bundet), ved salg av boligen eller når låntageren faller fra.

Grunnleggende vilkår

Det har vokst fram en slags standard når det gjelder vilkårene for seniorlån og uansett hvilken bank, eller hvilken kredittinstitusjon man vender seg til kan man regne med at det følgende gjelder.

Seniorlån tilbys som regel til personer som har fylt 60 år og eier en villa eller en fritidsbolig med en markedsverdi på minst 900 000 – 1 million kroner, alternativt en borettslagsbolig med en markedsverdi på minst 500 000 kr. Grunnregelen er at man med stigende alder kan få ut mer penger i prosent av boligens verdi, men ettersom kredittvurderingen gjøres individuelt kan unntak forekomme. Det laveste mulige lånebeløpet er normalt 100 000 kr. Det høyeste mulige lånebeløpet er avhengig av boligens markedsverdi og låntagerens alder. Vanligvis gjelder det at den maksimale lånekapasiteten er 45% (ved en alder på 85+ år).

Fordeler med seniorlån

De viktigste fordelene med seniorlån er at låntageren kan få løs kontanter fra verdien på boligen samt at låntageren ikke behøver å betale renter og avdrag på den lånekapasiteten som tas i bruk. Kort sagt får låntageren på en eller annen måte ganske enkelt mer å leve på hver måned.

Ulemper med seniorlån

En litt større ulempe med seniorlån er at renten på lånet ligger høyere enn det som vanligvis er tilfellet med et tilsvarende banklån. Vanligvis kan man regne med et tillegg på 2 – 3 prosent. Dette kommer av at rentene faktisk betales med lånte penger.

En annen ulempe med denne låneformen er at den ekstra inntekten kan gjøre at en ikke får utbetalt boligtilskudd. Dette kommer av at en boligkostnad bare regnes om renten betales fortløpende, og dette er ikke tilfellet med et seniorlån av normaltypen.

Oppsummering

  • Seniorlån, eller pensjonistlån om du vil, kan brukes for å frigjøre låst kapital i boligen
  • Den kapitalen som frigjøres kan brukes helt etter eget skjønn, for eksempel til en mer aktiv pensjonisttilværelse med reiser og mer til
  • Et seniorlån er vanligvis litt dyrere enn et tilsvarende banklån
Privacy Policy