Boliglån

boliglan-huslanEt boliglån er et lån som er spesielt tilpasset deg som skal låne for å finansiere kjøp av en bolig. Med et svært dyrt lånemarked og mulighet for rentefradrag på f. eks. boliglån vil mange mene at å kjøpe sin egen bolig er et mer gunstig alternativ enn å leie. Det finnes mange ulike långivere innen boliglån, men det er enkelte ting en bør huske på.

Når du skal kjøpe bolig må du stille med minst 15% i egenkapital. Dette vil si at om du skal kjøpe en bolig til 1 000.000 kr må du ha minst 150 000 kr selv. Dette beløpet bør man ideelt sett spare opp, f. eks. på en BSU-konto, men mange får også støtte fra foreldre. Hvis du ikke har mulighet til å få støtte hjemmefra er det mulig å låne til egenkapitalen med et forbrukslån. Nedenfor finner du tips om opptak av boliglån.

Hva skal til for å få boliglån?

Kravene til deg som lånekunde varierer fra bank til bank, men det er enkelte krav som er konstante i hele bransjen. Vi gjennomgår disse nedenfor, og gir deg tips til hvordan du kan få innvilget lånet til drømmeboligen.

For det første må du ha betalingsevne og –vilje. Du må altså ha stor nok inntekt til å kunne betjene både lånet og ta deg av andre faste utgifter, som offentlige avgifter og utgifter til vanlig livsopphold. Jo høyere inntekt i forhold til de faste og variable utgiftene, jo bedre evne til å betjene lånet. Du må som et minimum kunne dokumentere inntekt, gjeld og formue. Dette gjøres ofte i form av at du sender inn kopier av siste års selvangivelse og lønnsslipp eller utbetaling av trygd.

En annen ting å være oppmerksom på, er å unngå betalingsanmerkninger. Det gjentas til det kjedsommelige, men inkassosaker kan påføre deg store ekstrakostnader, og i verste fall føre til betalingsanmerkning. Disse registreres i Brønnøysundregisteret, og kan føre til at du ikke får innvilget boliglån.

Som nevnt må du ha 15% egenkapital når du skal kjøpe bolig. Dette kan enten være kontante midler, eller hvis du eier en annen eiendom kan det stilles tilleggssikkerhet for lånet i denne. Det kan også stilles tilleggssikkerhet i dine foreldres bolig, hvis de har mulighet til å hjelpe deg med boliglånet på denne måten.

Mange banker stiller også som vilkår at du har etablert kundeforhold i banken en viss tid før de er villige til å vurdere en lånesøknad. På denne måten kan de bl.a. sjekke om du har overtrekk på kontoen, hvilket sier noe om betalingsviljen din. Det er også ofte et vilkår at terminbeløpet (avdrag, rente og eventuelle termingebyr) kan trekkes direkte fra kontoen din.

Egenkapital i form av forbrukslån

Om du ikke har penger spart opp eller har mulighet til å få støtte fra foreldrene dine er et forbrukslån en mulighet. Dette må du tenke nøye over før du tar opp lånet, for om økonomien din ikke takler både forbrukslånet og boliglånet kan du enten risikere betalingsanmerkninger eller i verste fall at du må selge boligen. Du bør ikke ta opp forbrukslån i den samme banken som du har boliglånet hos, og siden forbrukslånet mest sannsynlig er dyrere enn boliglånet bør du bruke så mye som mulig av budsjettet ditt på å betale dette. Så snart forbrukslånet er betalt får du mer å rutte med hver måned, som f. eks. kan brukes på å betale boliglånet raskere.

Sammenligning av boliglån

En vanlig sammenligning av lån innebærer en sammenligning av rentesatsene og eventuelle andre gebyrer, som etableringsgebyr og årsgebyr. Hvis du vil ha oversikt over mer enn bare kostnadene ved å følge låneløpet kan du også se på vilkår som hvor lang nedbetalingstid du kan få og muligheter for førtidig innfrielse.

Siden mange av bankene krever at du skal ha vært kunde hos dem en stund bør du også sammenligne hvilke vilkår disse stiller. Du bør da se på gebyrer ved bruk av konto, som overføringer, mulighet for og eventuelle gebyrer ved bruk av mobilbank og Bank-ID på mobil med mer. Siden du mest sannsynlig skal ha denne banken en god stund fremover er det viktig at den har best mulig vilkår for deg og din livssituasjon.

Privacy Policy