Refinansiering av boliglån

refinansier boliglan

Refinansiering betyr vanligvis å ta opp et stort lån for å betale ned og samle flere små gjeldsposter. Når det gjelder refinansiering av boliglån kan det imidlertid også bety å ta opp ytterligere lån med sikkerhet i huset, hvis det opprinnelige boliglånet er betalt ned eller boligen har steget i verdi, eller få en ny verdivurdering av boligen, og gjerne bedre rente om forholdet mellom gjelden og verdien har endret seg.

Å refinansiere et boliglån kan ofte være en svært god løsning, siden verdien ofte er høy, noe som gjør at du kan samle mye lån med sikkerhet i boligen. Sikkerheten gjør også at du ofte får lavere rente enn ved andre typer lån, siden banken eller kredittselskapet kan få igjen noe av pengene sine ved å selge boligen om du ikke klarer å betjene lånet.

Refinansiere for å samle gjeld

Om du eier hus og har gjort det en stund er det stor sannsynlighet for at du har mindre gjeld på det enn da du kjøpte, siden du betaler litt ned hver måned. Om du kjøpte før prisstigningen kan boligen også ha steget mye i verdi, spesielt om du kjøpte på bunnivået på 1990-tallet. Hvis dette er tilfelle har du mest sannsynlig en viss likviditet i boligen, altså at boligen er verdt en del mer enn du har i lån på den. Dette beløpet kan du låne, med sikkerhet i boligen, altså eier banken en større del av boligen din. Om du passer på å betale ned på lånet er dette imidlertid ikke noe du vil merke i stor grad, annet enn at du kanskje må betale mer hver måned. Dette nye lånet kan du bruke til å betale dyr smågjeld, pusse opp eller bygge ut (og etter en ny verdivurdering kan det vise seg at boligen er verdt så mye mer at gjeldsgraden ikke er så høy allikevel) eller bare unne deg noe uten at lånet du må ta opp får så altfor høy rente.

Om du ikke har opplevd stor verdistigning eller nylig har kjøpt, så gjeldsgraden på boligen er for høy til at du kan låne mer med sikkerhet i den finnes det fortsatt muligheter. Om boligen er helt ny kan et forbrukslån som siden bakes inn i boliglånet når du har fått nedbetalt nok være en god løsning, siden det kan være vanskelig å øke verdien på en helt ny bolig. Om boligen trenger oppussing kan også et forbrukslån være en god ide, siden oppussingen ofte vil øke verdien på boligen. Denne verdiøkningen kan gjøre det mulig å bake inn annen gjeld i boliglånet, spesielt om du kan gjøre oppussingen så billig som mulig.

Refinansiering for å få billigere lån

Som nevnt kan boligen stige i verdi over tid, og sammen med at du betaler ned på lånet blir gjeldsgraden på boligen etter hvert en god del mindre enn da du kjøpte. Når du har lavere gjeldsgrad og lavere lån kan du ofte få lavere rente enn med et høyere lån. Dette må du imidlertid ofte be om å få selv, men det holder som regel å ta en telefon til banken. Hvis banken du har lån i ikke vil gi deg bedre rente, kan en refinansiering i form av å flytte hele boliglånet til en annen bank være en god løsning. Hvis du innhenter tilbud fra flere banker kan du velge det beste, siden søknaden ikke er bindende, og du kan også forhandle med bankene som gir deg tilbud. Om en bank f. eks. har lave gebyrer men litt høyere rente enn en annen bank, kan du vise til den lavere renten og prøve å få et enda bedre tilbud.

Det er viktig å få utført en ny verdivurdering før du søker om en refinansiering av boliglånet ditt. Boligen kan være verdt mye mer enn da du kjøpte den, og hvis en da baserer seg på gamle verdivurderinger kan du gå glipp av store gevinster med tanke på renten.

Sammenligning av lån

Når du tar opp et lån, enten det er et forbrukslån som siden skal bakes inn i boliglånet eller et nytt lån på boligen, er det viktig å sammenligne de ulike tilbudene du får. Du er ikke bundet til å takke ja til alle tilbud du får selv om du har søkt om det du blir tilbudt, og står fritt til å takke nei til alle tilbudene om det er det som passer deg best.

Når du sammenligner er det viktigste renten, men om du velger å ta opp et lån hos en annen långiver enn dagligbanken din må du regne med å måtte betale etableringsgebyr. Avhengig av om det er kortsiktig eller langsiktig gjeld bør du vurdere om denne etableringsavgiften spiser opp hele fordelen med lavere rente.

Privacy Policy