Sperre personnummer

Vil du sperre personnummeret ditt?

Vil du sperre personnummeret ditt for SMS lån og kredittopplysningsvirksomheter? Personnummeret er sentralt ved alle økonomiske transaksjoner i dag. Det er gjennom personnummeret du identifiserer deg for långivere og det er også personnummeret som långivere bruker for å be om å få ut kredittopplysninger fra kredittopplysningsvirksomheter. Om du vil begrense mulighetene dine for å ta opp lån eller for at andre skal kunne ta over identiteten din må du sørge for å få sperret personnummeret ditt for lån. Nedenfor ser du hvordan du går i gang.

Sperre personnummeret hos långivere

Alle långivere som tilbyr SMS lån og andre typer kreditt er pliktige til å sperre personnummeret til eksisterende kunder ved forespørsel. Når långiveren har gjort dette finnes det ikke lenger noen mulighet til å ta opp et SMS lån hos akkurat denne aktøren med din identitet. I de fleste tilfeller er det nok å sende en epost eller ringe til kundeservicen for å oppgi at man vil sperre personnummeret sitt. I noen spesielle tilfeller kan man trenge å sende inn ID-papirer som innimellom også må være autentiserte.

I dag finnes det en hel mengde selskaper som tilbyr SMS lån og det kreves en hel del eposter og/eller telefonsamtaler for å sperre personnummeret for SMS lån. Et tips er derfor å skrive en epost som du sender til alle långivere du vil sperre deg hos. Pass på å skrive personnummer og telefonnummer i eposten. Om det kreves videre innsats fra din side kommer långiveren til å la høre fra seg. Du kan enten sperre deg hos alle långivere eller hos kredittselskaper som tilbyr SMS lån. Når du sender personnummer med epost må du passe på at den er kryptert, siden vanlig epost ofte er usikret hvilket gjør identitetstyveri lettere. Hvis du ikke har mulighet til å sende sikre eposter bør du vurdere et annet alternativ, som vanlig postgang. Du kan da skrive et brev som du tar flere kopier av og sender til alle selskapene.

Viktig!

For å låse opp en sperre for SMS lån kreves det vanligvis litt mer innsats fra din side enn ved sperringen. Nøyaktig hvordan prosessen er avhenger av långiveren, men du bør begynne med å kontakte kundeservice, som kan fortelle deg hva du bør gjøre.

Husk på at når du sperrer personnummeret og muligheten for kredittsjekk med den hensikt å forhindre fortsatte problem med identitetstyveri og bedrageri sperres mulighetene dine for å ta opp lån his nye långivere automatisk.

Vi kan ikke håndtere eller ta ansvar for at sperringen av personnummeret ditt går gjennom når du kontakter ulike kredittselskap og kredittopplysningsvirksomheter. Du må selv sjekke at personnummeret har blitt sperret hos alle aktører du kontakter. Be gjerne om skriftlig bekreftelse på sperringen.

Sperre for kredittopplysning hos kredittopplysningsvirksomheter

Du kan sperre personnummeret ditt for kredittopplysning uten å måtte oppgi noen grunn til dette. Gode grunner til å vurdere å sperre personnummeret ditt for kredittopplysning er om du allerede har problemer med gjeld og vil forhindre deg selv fra å ta opp mer, om du er redd for eller har blitt utsatt for identitetstyveri eller om du vil forhindre snoking fra folk som er ansatt i et firma som kan be om kredittopplysning.

I Norge må en har konsesjon fra Datatilsynet til å drive med kredittopplysning. En finner en fullstendig liste over selskaper som har slik konsesjon på deres nettsider, men de aller fleste virksomheter benytter Bisnode Credit AS, Experian AS og Evry AS. Kontaktinformasjonen til disse selskapene er oppgitt under, og du vil bli sperret for de fleste tilfellene ved å kontakte disse. For å være helt sikker på å ikke bli kredittvurdert bør du allikevel sende en henvendelse til alle selskapene med konsesjon.

Bisnode AS (tidligere AAA Soliditet)

Elektronisk sperretjeneste: https://soliditet.no/privatpersoner/

E-post: [email protected]

Postadresse: Bisnode, avd. Databank, Postboks 1419 Vika, 0115 Oslo

Experian AS

E-post: [email protected]

Postadresse: Postboks 5275 Majorstuen, 0303 Oslo

EVRY AS

v/Information Services

Postboks 4, 1330 Fornebu

Epost: [email protected]

Telefon: 06500 (sentralbord) oppgi «Information Services» som referanse

Privacy Policy