Forskjellen mellom effektiv og nominell rente

Her finner du forskjellen på effektiv og nominell rente

Når en leser om lån, enten det er artikler om temaet, på långivers nettsider eller i sammenligninger eller reklame dukker begrepene ”effektiv” og ”nominell” rente opp. Det sier seg selv at disse er viktige ting å tenke på, men hva som egentlig ligger i dem kan være litt vanskelig å vite. Under forklares derfor forskjellene, og hvorfor det er viktig å sjekke både den nominelle og den effektive renten.

Rente i seg selv kan omtales som det du betaler i leie for å få låne penger. Banken tar en viss risiko ved å låne ut pengene, som kompenseres ved at du betaler rente, de har en ulempe ved at du har pengene i stedet for at de kan disponere dem som de vil, og ulempen kompenseres med rente, og de skal tjene på å låne ut. Renten på et lån oppgis som regel i prosent av lånebeløpet, f. eks. 5%. Du betaler da 5% av det du har lånt, f. eks. vil 5% av 100 000 kr være 5 000 kr i rente.

Nominell rente

Den nominelle renten er den renten du betaler per år, ikke inkludert gebyrer og avgifter. Den nominelle renten er ofte det som menes når en snakker om ”renten”, f. eks. når en sier at boliglånet har en rente på 3%. Denne renten er også ofte den som det reklameres med når en leser annonser for f. eks. lån og kredittkort. Etter norsk lov må man imidlertid også oppgi et renteeksempel som viser effektiv rente, og disse finner du ofte helt på bunnen av annonsen, men litt liten skrift.

Det er noe forskjellige måter å beregne nominell rente på, men de fleste banker gjør det ved å legge sammen renten gjennom året. Hvor ofte du betaler inn får innvirkning på den effektive renten, f. eks. vil den bli høyere med hyppigere innbetalinger (siden du ikke kan ha pengene i banken og få renter i stedet for å betale).

Effektiv rente

Effektiv rente kan omtales som det du faktisk betaler hvert år, målt i prosent av lånebeløpet. Den effektive renten omfatter også gebyrer som etableringsgebyr og termingebyr, som ofte kan være ganske høye. Når du regner ut den effektive renten er det viktig å sjekke hvilke gebyrer du faktisk må betale. Hvis du har vært lojal kunde hos långiver lenge kan du f. eks. slippe unna gebyrer som etableringsgebyr. Om du må betale etableringsgebyr vil dette påvirke den effektive renten avhengig av hvor lenge lånet skal løpe. Uansett om du ser på dette som en engangsavgift eller en avgift som fordeles utover lånets løpetid vil denne være en kostnad med lånet.

Privacy Policy