Ikke lån for mye

Pass på så du ikke låner for mye

Å ta opp for mye lån kan ha mange uheldige konsekvenser, og kan påvirke økonomien din i veldig stor grad. Her gir vi deg tips om hvordan du kan unngå økonomisk uføre ved å ikke låne for mye.

Tilpass lånet etter inntekten

Om du tjener lite har du mindre sjanse for å klare å betjene et stort lån enn en person med høy inntekt. Du kan selvfølgelig gjøre ting som veier opp for deler av denne risikoen, f. eks. være sparsommelig på andre områder, men den beste måten å unngå risiko på er å unngå å ta opp for høyt lån i forhold til inntekt.

Renten kan gå opp

Selv om vi har hatt lav rente i Norge i noen år nå kan den komme til å stige, og en bør ikke sitte med for store lån da. Når du tar opp lån bør du regne på om du klarer en renteoppgang på 5 prosent – hvis ikke bør du redusere lånebeløpet. Du bør også betale mer ned på lånet mens renten er lav, slik at beløpet det kreves rente av er så lavt som mulig ved en eventuell oppgang.

Å spare til rent forbruk er det beste alternativet

Om du låner penger til å investere i noe, enten det er en verdiøkende oppussing av huset, en fysisk gjenstand som en bil eller en båt eller egenkapital til en bolig eller fast eiendom har du noe du kan selge hvis du skulle få problemer med å betale gjelden. Å låne store beløp til rent forbruk kan gå greit om du tjener godt og kan betale det tilbake, men ellers bør du prøve å begrense slike lån.

Lånets løpetid

Å velge en lang løpetid slik at månedsavdragene blir lave kan være en god ide om du har litt lav inntekt. Dette koster imidlertid mye mer enn en kort løpetid, siden du betaler rente mye lengre. Om du kan ta opp et mindre lån og betale det samme i måneden sparer du på dette.

Konsekvenser av misligholdt lån

Om du misligholder lånet ditt er den første konsekvensen at alt blir mye dyrere. Hvis saken går til inkasso må du betale avgifter på dette, og det påløper ofte rente både på de utestående avdragene og renten du skulle betalt. Til sammen ender du altså opp med å betale en hel del mer enn du hadde hvis du hadde betalt i tide.

Du kan også pådra deg betalingsanmerkninger som kan gjøre det vanskelig å få nye lån. Å ikke låne for mye er altså viktig også for din økonomiske situasjon i fremtiden, i tillegg til i dag.

Privacy Policy