Hva er en finansagent?

Finansagenter gir deg lån

Det er mange begrep og navn på foretak som kan hjelpe deg i låneprosessen, og det kan være vanskelig å skille mellom de ulike kategoriene. Nedenfor vil det forklares hva en finansagent er, hvordan denne kan hjelpe deg i låneprosessen og hva du bør være obs på.

Låneformidlere kan i all hovedsak deles opp i tre kategorier – lånemeglere, finansagenter og finansrådgivere. Lånemeglerne er upartiske mellommenn, finansagentene er långivers medhjelper og finansrådgiverne er lånsøkers medhjelper. Ut i fra denne oppdelingen kan det virke som om en finansagent ikke er en fordel for forbrukeren, men dette er ikke tilfellet. En finansagent formidler søknaden din til finansieringsselskaper de har avtale med, og gjør på denne måten jobben for deg.

Hvordan kan en finansagent hjelpe deg?

Som nevnt vil en finansagent sende lånesøknaden din til den eller de finansieringsselskapene den har avtale med. Selskapet gjør så sin egen vurdering av din økonomiske situasjon, og foretar sin egen kredittsjekk av deg. Sånn sett sparer agenten deg bare for å måtte sende inn søknader til flere ulike selskaper.

Finansagenten kan imidlertid også hjelpe deg om du har vanskeligheter med å få lån. De har ofte stor tillit hos bankene de samarbeider med, og hvis de har vurdert din økonomiske situasjon som god nok til å få lån, kan dette være det siste lille dyttet som sørger for at bankene går med på å låne til deg. De tar også jobben med å forhandle frem en individuell avtale for deg, så du kan få et tilbud som er bedre enn det banken vanligvis gir.

Hva bør en tenke over når en bruker en finansagent?

Alle finansagenter er pliktige til å opplyse hvem de samarbeider med, f. eks. på nettsidene sine. Før du takker ja til et tilbud fra en finansagent bør du derfor sammenligne tilbudene med både det de aktuelle finansieringsselskapene tilbyr på nettsidene sine og det andre selskaper tilbyr. På denne måten sikrer du deg at du får det beste tilbudet.

Å sammenligne tilbudene forutsetter imidlertid at du får et tilbud, noe som ikke alltid er saken. Finansieringsselskapene er ikke pliktige til å gi deg et tilbud eller et tilbud til en bestemt pris, og de må heller ikke realvurdere søknaden din. Å bruke en finansagent er altså ikke garantert å skaffe deg lån, selv om det kan hjelpe på veien.

Du bør huske på at du ikke skal betale noe for bruk av en finansagent. De får betalt provisjon av banken(e) de har avtale med, og tjenestene deres skal altså ikke koste deg noe. Finansagenten plikter dog å påse at du som kunde får alle de rettighetene finansavtaleloven gir deg (loven er ufravikelig til skade for forbrukere), og om denne plikten brytes kan du gjøre gjeldende misligholdssanksjoner mot finansieringsselskapet. Dette er fordi du er kunde hos långiver, og det er de som skal sørge for at dine rettigheter blir oppfylt etter loven.

Privacy Policy