Hvordan beregne effektiv rente

Effektive renter

Når en ser reklame for ulike former for lån, eller leser artikler om temaet dukker begrepet ”effektiv rente” som regel opp. Det kan være vanskelig å vite hva dette betyr, spesielt siden det ofte er etterfulgt av et regneeksempel, uten at man blir så veldig mye klokere av det. Nedenfor vil vi derfor forsøke å forklare hva effektiv rente er, og hvordan du beregner den.

Effektiv rente er den årlige (nominelle renten), pluss eventuelle gebyrer og når det er tatt hensyn til hvor ofte man betaler inn avdrag. Kort sagt kan effektiv rente beskrives som hvor stor prosent av lånet du betaler for privilegiet det er å få låne, medregnet årlige kostnader som ikke endres på samme måte som renten. Denne renten er det viktig å vite, siden den nominelle renten kan være lav, men gebyrene høye, så det gunstige lånet er ikke så gunstig allikevel.

Årlig effektiv rente

Den enkleste måten å beregne årlig effektiv rente på, er hvis du har rentesatsen for et år, vet gebyrbeløpet og lånebeløpet. Du kan da regne ut hvor mye den effektive renten blir hvert år hvis du bare betaler en gang i året.

Formelen for denne måten å regne rente på er (rentebeløp + gebyr) x 100 / lånebeløp. Rentebeløpet finner du ved hjelp av (lånebeløp x rentesats) / 100. Hvis du har lånt 150 kr til 5% rente og 20 kr i årlig gebyr blir rentebeløpet (150 x 5) / 100 = 7,5 kr. Effektiv rente blir da (7,5 + 20) x 100 / 150 = 18,33. Den årlige effektive renten er 18,33%.

Hvis du betaler avdrag flere ganger i året taper du penger på å ikke kunne ha disse pengene i banken frem til nyttår og få rente på dem. For enkelhets skyld antas det at rentebeløpet du hadde fått i banken er det samme som du må betale på lånet, selv om dette vanligvis ikke stemmer. Resultatet blir nært nok til at du får en god pekepinn på hvor høy renten er.

Formelen for å beregne effektiv rente

Formelen for å regne ut effektiv rente er (1 + nominell rente / antall terminer) ^ antall terminer – 1. Om den nominelle renten er 5% og du betaler 12 ganger i året blir regnestykket da:

(1 + 0,05 / 12) ^ 12 – 1

(1 + 0,00416) ^ 12 – 1

1,051 – 1 = 0,051, altså 5,1% årlig rente.

Månedlig rente

Hvis det kun er oppgitt månedlig nominell rente er det fortsatt mulig å regne ut effektiv årlig rente. Man kan ikke gange rentebeløpet med f. eks. 12, siden dette ikke tar hensyn til renters rente på de månedlige avdragene. Formelen blir mye lik den over, men her skal man ikke dele på antall terminer, siden man allerede har månedsrenten. Hvis renten er 1,5% blir regnestykket da:

(1 + nominell rente) ^ antall terminer – 1

(1 + 0,015) ^ 12 – 1

(1,015) ^ 12 – 1

1,1956 – 1 = 0,1956, altså en rente på hele 19,56%. Renten her virket altså i utgangspunktet veldig rimelig, men ble ganske høy til slutt.

Når du skal beregne hvor stort utslag termingebyret gjør på den nominelle renten tar du det årlige termingebyret og deler dette på halvparten av gjelden. Formelen blir da (termingebyr x antall terminer / halvparten av gjelden) x 100. Med en gjeld på 200 000 kr og et termingebyr på 100 kr blir regnestykket da (100 x 12 / 100 000) x 100 = 1,2. Dette tallet legger du så til den nominelle renten før du regner ut den effektive årsrenten.

Oppsummering

Som nevnt gir ikke disse formlene nøyaktige utregninger av den effektive renten, men de gir deg en god pekepinn på hvor mye et lån faktisk koster. Om et lån f. eks. har svært mye lavere rente enn tilsvarende lån bør en definitivt regne over, så en ikke velger et lån som i utgangspunktet virket billig, men som egentlig hadde høyere rente enn alle de andre lånene.

Privacy Policy