Øk sjansen for å få forbrukslån

Når du søker om forbrukslån er det et par ting du burde gjøre på forhånd for å sikre deg bedre vilkår på lånet. Lær mer her.

Forbrukslån og betalingsanmerkninger

sjekklisteEn betalingsanmerkning er det første vi burde snakke om i et slikt tilfelle ettersom det alltid vil sperre en person fra å få lånet innvilget. En anmerkning oppstår i de tilfeller hvor man ikke har betalt tilbake det man skylder en kreditor i tide. Saken har blitt sendt til inkasso uten muligheten for innfrielse, og i et slikt tilfelle blir saken registrert i et landsdekkende system. En betalingsanmerkning er egentlig kun en finere betegnelse for «dårlige betalere», og de man ikke kan stole på. Mange av de som får slike anmerkninger gjør det naturligvis ikke av fri vilje, men fordi de mangler penger. Likevel er bankene allergiske mot søknader fra personer som sitter med slike anmerkninger og vil omtrent aldri velge å innvilge lånet. Spørsmålet blir derfor om du sitter med en betalingsanmerkning?

Dersom svaret er ja burde du ta grep med en gang for å få denne slettet. Det er to måter en slik anmerkning kan bli slettet, og den første har å gjøre med nedbetaling. Jmf. Norsk lov plikter inkassoselskapene å slette anmerkningen så fort et krav har blitt innfridd. En slik innfrielse inkluderer betalingen av ekstraomkostninger og inkassosalær. Det er viktig å huske at en liten regning på noen få hundrelapper fort kan vokse til tusener dersom man ikke betaler tilbake i tide, og spesielt dersom namsmannen er involvert. Ellers vil en anmerkning bli automatisk slettet etter fire år. Dette er likevel ikke noe man burde spekulere i, da det alltid er best å gjøre opp for seg.

Gå gjennom privatøkonomien

definisjonFor å få innvilget et forbrukslån burde man i utgangspunktet være i fast arbeid og ha en solid privatøkonomi. Långiverne er opptatt av å gi lån til de som har god betjeningsevne. Dette utrykket refererer til hvor mye penger man sitter med og den evnen man har til å betjene de løpende rentekostnadene. Dersom man har en stabil inntekt og har vært i fast arbeid over lengre tid er det lettere for långiver å fatte en beslutning ettersom de er sikrere på at pengene blir tilbakebetalt. Gjør derfor en grundig gjennomgang av privatøkonomien, og husk at alle de andre lånene du sitter med vil vise seg på en kredittsjekk.

Som en del av dette er det viktig å påpeke behovet for finansiell stabilitet. Vær ytterst forsiktig med å inngå avtale om lån til forbruk dersom du allerede sitter med andre lån som trekker penger ut av budsjettet. I media kan man ofte lese om individer som har trukket ut det maksimale beløpet fra alle kredittkortene sine, og som sitter i en gjeldsfelle. Du burde gjøre alt i din makt for ikke å ende opp i en liknende situasjon. Spør deg derfor om dette lånet er noe du virkelig trenger, og hvorvidt økonomien din tåler ekstrabelastningen.

Forbrukslån handler om troverdighet

personligDet er velkjent at bankene verdsetter kundelojalitet, og dette er noe du burde dra nytte av. Har du vært kunde i den samme banken i et stort antall år kan det være lettere å oppnå lån til forbruk. Dette er noe du må vurdere opp mot vilkårene som tilbys. Enda banken din er litt dyrere enn andre alternativer vil det ofte være enklere å få lån hos de hvis du kan vise til en lang og stabil betalingshistorikk. Utenom jobb, eiendeler og finansiell historikk er det en del andre variabler som teller med.

Långiver vil for eksempel ta en titt på alderen og bostedet ditt da du søker. Det samme gjelder kredittratingen din. Sistnevnte er et nummer som fremstilles på bakgrunn av et stort antall forskjellige variabler. Det er kjent at spesielt forsikringsselskaper benytter seg av dette for å vurdere sine kunder. Husk at du også burde ha penger spart opp på konto slik at du kan tilby en delfinansiering. Långivere vil ofte være mer villig til å inngå låneavtale dersom du selv skyter inn et beløp på forhånd.