Lån med aldersgrenser

Nordmenn i alle aldre kan skaffe seg et forbrukslån i dagens marked. Her finner du en oversikt over vilkår for lån til ungdommer.

Kan man søke forbrukslån før man er 18 år?

I Norge regnes man som myndig fra og med dagen man fyller 18 år, og man kan derfor ikke inngå bindende låneavtaler før man er fylt 18 år. Derfor vil også mange banker tilby forbrukslån til 18 åringer, med de kredittgrenser som gjelder. Som 18 åring er det likeså en del restriksjoner man burde være klar over før man søker om lån, slik som kravet til inntekt. De fleste Nordmenn som nettopp har nådd myndig alder vil som regel ha problemer med å oppfylle kravet til inntekt ved at man har brukt tiden på studier.

Kravene fra långiver varierer, men de fleste krever å kunne lese dokumentasjon på inntekt de siste to årene. For å vise dette blir man bedt om å fremskaffe siste års selvangivelse og de to foregående måneders lønnsslipper. I våre artikler finner du svar på hvordan du løser denne utfordringen, og hva du burde gjøre for å skaffe forbrukslån som 18 åring. De fleste 18 åringer bor i dag fortsatt sammen med foreldrene sine som vil ha en innvirkning på vurderingen av søknaden. Långivere er opptatt av stabilitet og hvilke eksisterende finansielle forpliktelser en låntaker sitter med.

Forbrukslån for 19, 20 og 21 åringer

Når du har fylt 19 år vil det være litt enklere å oppnå et forbrukslån. På samme måte som forrige år kan det være vanskelig å oppdrive dokumentasjon som viser til stabil inntekt. I dag velger de fleste norske ungdommer å gå på skolen fram til midten av tyveårene, og det er vanskelig å kombinere slik skolegang med fulltidsjobb. Her finner du nyttig informasjon om hva du kan låne, og hvilke krav til dokumentasjon som stilles. Å søke om forbrukslån som 19 åring er ikke vanskelig, og de fleste banker vil ha et ønske om å hjelpe deg på veien. Det er heller ikke et krav om at du jobber fulltid ved siden av skolen. Det holder å kunne vise til en stabil inntekt som strekker seg over flere måneder.

Når du har nådd en alder av 20 år vil sjansene øke for å få et forbrukslån innvilget. Dette er en periode i livet hvor mange av oss har funnet oss mer til rette med jobb, skole eller begge deler. Når forbrukslån skal evalueres vil alder være en viktig del av søknadsgrunnlaget, sammen med inntekt, utdanning og bosituasjon. Sjansen for å få et forbrukslån øker proporsjonelt med søkerens alder. Dette skyldes ikke kun at man blir eldre, men også det faktum at eldre søkere som regel har en mer stabil personlig økonomi.

Er du 21 år og skal søke om forbrukslån vil de samme prinsippene gjelde. Den eneste forskjellen i et slik tilfelle er at mange 21 åringer er ferdig med høyere utdannelse. Har søker tatt en 3 årig universitetsutdannelse etter endt Vgs. vil man kunne være ferdig på skolen så tidlig som dette. Når søker er ferdig med utdannelsen vil det være mye lettere å oppnå forbrukslån til gunstige vilkår. Søker sitter med utdannelse og vanligvis gode jobb prospekter, og en mer stabil livssituasjon.

Verdt å vite om forbrukslån

I vår oversikt finner du også nyttige artikler om forbrukslån for de som har fylt 22 og 23 år. I en slik alder blir det betydelig lettere å søke da skole og bosituasjon som regel er avklart. I tillegg er det enklere å oppfylle krav til dokumentasjon av inntekt og de siste mottatte lønnsslippene. Forbrukslån er et gunstig alternativ for norske ungdommer så fremt det benyttes fornuftig og med riktig tilnærming.

I våre artikler har vi fokusert på forskjellige aspekter ved inngåelse av forbrukslån. Den første er de kravene som stilles til søker om dokumentasjon av inntekt og betalingsevne. Det neste handler om hvordan du øker sjansen for å få lånet innvilget når du søker, og hva du burde huske på. I tillegg finner du også mye nyttig informasjon om hva et forbrukslån kan benyttes til, og hvilke fordeler det tilbyr unge Nordmenn.

Det er viktig å huske på at et slikt lån kommer uten krav til benyttelsesområde. Med andre ord er det mulig å benytte disse pengene til å betale for det man selv ønsker, og banken legger seg ikke opp i hva du kjøper. Lån til forbruk gir deg større økonomisk frihet og muligheten til å realisere de drømmer og ønsker du har båret på i lang tid. Unge mennesker burde også vurdere dette produktet på samme måte som voksne. Noen ganger kan det være greit å ha litt ekstra penger tilgjengelig for å kunne betale utgifter til skolegang og ferie. I et slikt tilfelle kan banken hjelpe søkeren ved å utbetale et lån til gode vilkår.