Sjekkliste for samboerkontrakt

samboerkontrakt

Bor du sammen med kjæresten, eller planlegger dere å flytte sammen? Da bør dere begge sette dere inn i regelverket rundt samboerkontrakter. For selv om alt er rosenrødt og behagelig nå, skjærer det seg for mange. En samboerkontrakt er ikke bare ryddig, men også konfliktdempende; begge vet hva utfallet av et eventuelt brudd blir økonomisk og materielt.

Det kan være ubehagelig å ta det opp, og mange velger å droppe samboerkontrakt nettopp av den grunnen, men selv om det kan oppleves som om du forskutterer samboerskapets slutt, er det heller tvert imot nyttig konflikt-preventivt tiltak. For oppi alt det vonde og vanskelige som kommer med et brudd, er det også praktiske konsekvenser. En økonomisk enhet skal bli til to, og avhengig av hvor lenge man har levd sammen, er det større eller mindre verdier som skal fordeles og vurderes. Hvem eide hva, og hvordan er situasjonen nå? Hva var man egentlig enig om da, og er det noe som taler for at situasjonen er annerledes nå? Slike rettslige spørsmål kan man med letthet unngå med en samboerkontrakt.

En samboerkontrakt tar kun noen timer å fylle ut på egenhånd, og du finner en rekke gratis kontraktsmaler og ressurser på Internett som er mer enn gode nok for de fleste. Har du/dere en avansert økonomi med egne selskaper, større formuer eller annet som medvirker, kan det likevel være fornuftig å oppsøke en advokat for å være på den sikre siden og at alt er tatt med.

Formalitetene for samboerkontrakten

Pass på at formalitetene er på plass for samboerkontrakten, så slipper dere å risikere at det blir et spørsmål om gyldigheten ved en senere anledning. En samboerkontrakt er ikke like omfattende regulert som en ektepakt eller et testament, men det er forsatt et par ting å passe på:

  • Alltid skriftlig avtale. En muntlig avtale er like gyldig som en skriftlig avtale, men en muntlig avtale er mye vanskeligere å håndheve i ettertid. Selv om man eventuelt tar opp avtaleinngåelsen, kan det fort bli et spørsmål om hva intensjonen og formålet i forhold til de ulike avtalevilkårene. En skriftlig avtale er alltid ryddigst, alltid enklest og alltid best.
  • Hvert sitt eksemplar. Samboerkontrakten bør trykkes i minst to eksemplar; et til hver. Begge bør signeres med originale underskrifter, og eventuelt attesteres av vitner. Avtalene bør lagres på ulike steder. Det kan være en god idé å skrive enda flere, men begrens antallet til det som er hensiktsmessig. Endrer dere avtalen senere, kan det fort blir rot om hvilken av versjonene som er den gyldige.
  • Marker avtalen med dato. Alle avtaler bør dateres. Slik unngår dere tvil om hvilken avtale som er den siste, og dermed den gyldige. Endringsavtaler eller nye avtaler som opphever den forutgående, bør spesifisere hvilken avtale som var den forutgående og gjerne ha kopi som vedlegg.
  • Ingen krav om vitner. Det er ingen krav om vitner for samboeravtaler, men det er veldig lurt likevel. Ikke bare blir det mer formelt, men man sikrer seg samtidig mot at det kan bli spørsmål om omstendighetene rundt avtaleinngåelsen. Vitner kan gjerne være familie, venner eller andre. Vitnene trenger ikke å se avtalen selv, men må bekrefte at dere begge skriver under frivillig og at underskriftene er ekte.

Dette bør du få med i samboeravtalen

  • Sørg for at avtalen er oppdatert. En samberkontrakt er et dynamisk verktøy. Etterhvert som livssituasjonen endrer seg, bør også kontrakten endre seg. En kontrakt som får ligge i 10 år, kan fort stå seg helt annerledes enn det man forutsatte på avtaletidspunktet, og dermed få et mer vilkårlig utfall i en eventuell konfliktsituasjon. Ta frem samboerkontrakten i forbindelse med vårrengjøringen, og rydd opp i eventuelle bestemmelser som er endret. Har dere kjøpt båt er dette noe som bør taes med. Samme med kjæledyr og eventuelle endringer i lønnsforhold.
  • Mine, dine og “vårt”. De formelle eiendomsrettslige linjene mellom samboere og ektepar er med tiden visket gradvis ut i praksis. Jussen drar fortsatt opp noen grunnvilkår, men i praksis er mange av de samme situasjonen som tidligere kjennetegnet ekteskap i oppløsning, i dag relevant for samboere som står ovenfor deling etter oppløsning av forholdet. I praksis er det tre kategorier eiendeler i et samboerforhold; “mine” og “dine”, og “vårt”. “Mine” og “dine” er eiendeler som eies av den ene eller den andre samboeren. “Vårt” er det som samboerne eier sammen. For bolig og fritidseiendom, gjelder særlige regler man bør sette seg inn i. Men minst like viktig kan det fort bli for alt annet; hunden, den antikke kommoden og den dansk designede skrivepulten. Fastleggelse av eierforholdet, er også her en krevende juridisk øvelse. Det er ikke nødvendigvis slik at den som betalte, eier alene. Og selv om det var slik opprinnelig, vil man etter et levd liv kanskje sitte igjen med en annen situasjon. Prøv å dekke flest mulig eiendeler i en oversikt forløpende, og dere står dere mye bedre. Hva eier dere sammen, og hva eier dere hver for dere? Oversikten er også nyttig å ha i forbindelse med innboforsikring.

Viktig å tenke på

  • Krever begges samtykke for å endres. En samboeravtale kan kun endres med begges samtykke. Når avtalen først er inngått, er det altså “ingen vei tilbake” – med mindre man legger inn en klausul i avtalen om revisjon. Dette kan fort bli i overkant avansert for mange, og ønsker man å inngå intrikate avtaler, bør man oppsøke advokat for å få juridisk veiledning til hvordan man enklest og trygt kan oppnå det ønskede resultatet.

Kilder: AdvokatenHjelperDeg.no, Dine Pengers samboerskole,

Privacy Policy