Refinansiering med betalingsanmerkning

refinans-betalingsanmerkning

Det er flere som opplever betalingsproblemer eller andre økonomiske skjær i sjøen på ett eller annet tidspunkt i livet. Problemene kan være overveldende og vanskelige å ta hånd om på egenhånd, og det kan i enkelte tilfeller medføre en betalingsanmerkning. Dette kan gjøre det vanskelig å ta kontroll over situasjonen og refinansiere gjelden til et mer oversiktlig og billigere lån, men det finnes håp. Når du refinansierer med sikkerhet kan du få lån selv om du har betalingsanmerkninger, siden dette minsker bankens risiko. Nedenfor gir vi deg råd og tips om hvordan du går frem for å få refinansiering med betalingsanmerkning.

Generelle vilkår for refinansiering med betalingsanmerkning

De ulike bankene og kredittselskapene har forskjellige retningslinjer på når de låner ut penger, og enkelte kan ha som grunnleggende regel at de ikke låner ut til folk som har betalingsanmerkning. Sett bort i fra dette er det fortsatt noen grunnleggende vilkår som er felles for hele lånebransjen.

For å få lån (som er en del av refinansiering) må du vise at du har god betalingsevne og –vilje. Betalingsanmerkninger vil tyde på det motsatte, at du enten ikke har evne til å betjene gjelden du tar opp, eller at du ikke har vilje til det. Om du har begynt å få økonomien på rett kjøl kan det imidlertid være muligheter for å få lån til tross for betalingsanmerkningene. Det som kan overbevise banken om å gi deg en sjanse kan være at du har tatt grep selv for å få økonomien på rett kjøl – fått fast jobb eller økt inntektene på andre måter, at du har solgt ting som bilen for å kunne betale ned noe av gjelden og andre ting.

Det viktigste er at du har inntekt til å betjene lånet du ber om. Dette er lettest om du har høy inntekt, og hvis du har en inntekt som er under gjennomsnittet må du nok dessverre belage deg på å ikke kunne låne store summer av gangen. Å refinansiere den dyreste gjelden kan imidlertid være en løsning, siden dette vil hjelpe på noe av kostnadene, om ikke alle.

Refinansiering med sikkerhet i bolig eller fritidsbolig

Refinansiering med sikkerhet er vanligst der det er sikkerhet i en bolig eller fritidsbolig, siden disse ofte er verdifulle og ikke forventes å tape seg i verdi. Du får gjerne også de laveste rentene på denne typen lån, så her kan du spare mye. Når du skal søke om refinansiering med sikkerhet i en eiendom er det første du bør gjøre å få en verdivurdering. Boligprisene har økt mye de siste årene, og spesielt boliger kjøpt på tidlig 1990-tall og tidligere har dratt nytte av både økte boligpriser og høyere lønnsnivå. Du kan altså ha en del likviditet i boligen.

Når du så har fått verdivurdert boligen tar du kontakt med banken og ber om refinansiering med boligen eller fritidsboligen som sikkerhet. Du kan godt innhente tilbud fra flere banker eller kredittselskap. Hvis du får et bedre tilbud fra ett av dem kan du bruke dette som forhandlingskort overfor banken din, eventuelt bytte bank eller kun ha lånet hos en annen bank. At en skal sammenligne lån gjentas til det kjedsommelige, men det er svært viktig for å sikre best mulig tilbud for deg som kunde.

Hva om en ikke har mulighet til å stille sikkerhet?

Om en selv ikke har mulighet til å stille sikkerhet i noe, enten fordi en ikke eier noe av stor verdi, som et hus, eller fordi denne eiendommen eller gjenstanden allerede er belånt har man fortsatt muligheter. Disse involverer imidlertid flere enn deg og banken.

Hvis du har f. eks. familie, som foreldre, som har mulighet til å stille som kausjonister med sikkerhet i egen bolig eller fritidsbolig kan dette hjelpe deg. Da står lånet på deg, men det er boligen til kausjonisten som eventuelt må selges hvis du misligholder lånet. Dette medfører risiko for kausjonisten, så hvis dette er noe dere vurderer bør det tenkes og snakkes nøye over.

Et annet alternativ er at f. eks. foreldre tar opp et lån som de låner videre til deg, med samme eller lignende vilkår. Dette lånet kan enten være et lån med sikkerhet i en gjenstand, eller det kan være et forbrukslån. Forbrukslån er lettere å få, og långiver legger seg ikke oppi hva du bruker pengene til, så dette kan være det enkleste alternativet. Når du så har blitt kvitt betalingsanmerkningene (når du innfrir gjelden, ellers vanligvis etter at den har stått i tre år) kan du ta opp ditt eget lån, innfri lånet du fikk av en privatperson og betale til banken i stedet. Långiveren kan da innfri sitt eget lån. Igjen er dette et alternativ som medfører risiko for den private långiveren, så dette må tenkes nøye gjennom. Det er som alltid veldig viktig å sammenligne de ulike lånene dere vurderer, slik at dere får best mulig pris.

Privacy Policy