NAF Xtra

NAF Xtra
NAF Xtra har en spenstig logo

50 øre i rabatt per liter på Statoil, Best og 1-2-3 Andre rabatter Reise- og avbestillingsforsikring Lav aldersgrense

Maks kreditt75 000 kr
BetalingsutsettelseOpptil 45 dager
Aldersgrense18 år
Krav til inntekt200 000 kr
Årsgebyr0 kr
Nominell rente21,96%
Søk her

NAF Xtra er NAFs kredittkort, og utstedes av Eika Kredittbank. Eika Kredittbank er et selskap som eies av lokalbankene i Eika Alliansen samt OBOS. Kortet er et VISA kredittkort, og kan brukes over hele verden.

Fordeler

  • 50 øre i rabatt per liter på Statoil, Best og 1-2-3
  • Andre rabatter
  • Reise- og avbestillingsforsikring
  • Lav aldersgrense

Ulemper

  • Lav kredittramme
  • Høy rente
  • Gebyr ved inaktivitet

Med dette kortet er den maksimale kredittrammen 50 000 kr, og du må være minst 18 år gammel og ikke ha noen betalingsanmerkninger eller inkassosaker mot deg. Den nominelle renten er 21,96% per år.

Mange av fordelene er knyttet til bilbruk, noe som er naturlig siden NAF er en interesseorganisasjon som arbeider med bileiere og –førere. Bruksområdet for dette kortet er altså ting som dreier seg om bil, enten det er hjemme eller på ferie.

Fordeler med NAF Xtra

Fordelene ble endret 1. mars 2015, og det er disse fordelene som er gjengitt her.

Med NAF Xtra får du hele 50 øre i rabatt per liter drivstoff når du fyller på Statoil-stasjoner, Best-stasjoner eller 1-2-3-automater i Norge. Dette er 20 øre ekstra for kredittkortkunder, siden NAFs medlemmer får 30 øre rabatt fra før. Andre rabatter er f. eks. rabatter hos Dekkmann og ekstra fordeler og rabatter hos Sembo.

Den maksimale rentefrie perioden er 45 dager. Dette er standarden i kredittkortbransjen, og et ganske godt tilbud. Det gir deg f. eks. muligheten til å kjøpe noe, som familiens sommerferie når billettene er billige, i begynnelsen av en måned og så kunne betale med neste måneds lønning uten ekstra kostnad.

Aldersgrensen er 18 år, så her kan også de ferskeste av bilførerne få fordeler. Det er flere kort med høyere aldersgrenser, så her skiller NAF Xtra seg positivt ut.

Det følger også med reiseforsikring når minst 50% av transportutgiftene er betalt med kortet. Ved å betale reisen med kortet slipper man altså å tenke på å skaffe en egen reiseforsikring, den blir ordnet i det man betaler reisen.

Det er ikke noe årsgebyr eller varekjøpsgebyr med dette kortet.

Ulemper med NAF Xtra

Kredittrammen på dette kortet er litt lav, noe som kan være en stor ulempe hvis du har flere uforutsette utgifter eller store kjøp som ferie i samme måned. Hvis du har bruk for å ha et stort beløp tilgjengelig er det flere kort med høyere kredittramme enn NAF Xtra.

Den nominelle renten på dette kortet er også litt høyere enn på en del andre kort, noe som kan bli dyrt om du har brukt det til å betale et stort beløp du må betale ned over noen måneder. Det er altså viktig å være en disiplinert forbruker, og bare kjøpe ting du enten har pengene til, men får fordeler av å bruke kredittkortet, eller at du får pengene du trenger innen den rentefrie perioden er gått ut.

Det er også gebyrer på kontantuttak og for inaktivitet. Ingen av disse gebyrene er spesielt høye, men f. eks. Bank Norwegians kredittkort lar deg ta ut penger gratis i utlandet. Å måtte betale for å ikke ha brukt kortet sitt kan også oppleves som ganske irriterende. En må også være medlem i NAF for å få dette kortet.

Hvem passer NAF Xtra for

NAF Xtra er som nevnt et kort med flest fordeler knyttet til bilbruk, så å eie eller disponere en bil er en forutsetning for å ha noe særlig nytte av dette. Man må også være medlem i NAF, noe som er mest aktuelt for folk med bil.

Renten på dette kortet er litt høy, så en bør være en disiplinert forbruker og ikke sette utgifter en må betale ned over flere måneder på dette kortet, da det fort kan bli dyrt. Om en bruker kredittkort for å få flest mulig fordeler bør en også enten vurdere å kun ha et annet kort, eller ha NAF Xtra til drivstoff og et annet til andre utgifter.

NAF Xtra
NAF Xtra har en spenstig logo

50 øre i rabatt per liter på Statoil, Best og 1-2-3 Andre rabatter Reise- og avbestillingsforsikring Lav aldersgrense

Maks kreditt75 000 kr
BetalingsutsettelseOpptil 45 dager
Aldersgrense18 år
Krav til inntekt200 000 kr
Årsgebyr0 kr
Nomiell rente21,96%
Søk her
Privacy Policy