Hva du bør vite om kredittsjekk

Er du kredittverdig?

En kredittsjekk vil si en kontroll, eller sjekk, av en privatpersons eller en bedriftsøkonomi. Det er vanlig å foreta kredittsjekk når en behandler en søknad om lån eller om kjøp på avbetaling, fordi banken, kredittselskapet eller butikken tar en risiko ved å låne deg penger eller la deg kjøpe på avbetaling, og denne risikoen kan minimeres ved å ikke låne til folk med dårlig økonomi.

En kredittsjekk innebærer at selskapet sjekker om du har noen betalingsanmerkninger og hva du tjente i noen år før søknaden ble sendt inn. I tillegg til kredittsjekken blir du ofte bedt om å vise siste lønnsslipp og siste års selvangivelse. Det kan gå ganske lang tid fra du har misligholdt et krav til det blir registrert betalingsanmerkning på deg, men som hovedregel er det lurt å ikke misligholde gjeld, eller ta opp ytterligere gjeld i slike tilfeller.

Når kan det foretas kredittsjekk?

Et selskap kan kun be om kredittsjekk av deg hvis de har en saklig grunn, f. eks. at du har søkt om en avtale som innebærer at du får kreditt. Slike avtaler er typisk låneavtaler, kredittkort, husleie der du betaler i ettertid og avbetalingskjøp. Hvis du betaler husleien på forhånd eller betaler varen kontant i butikken er det ikke noen saklig grunn til å be om kredittsjekk.

Om det har blitt foretatt kredittsjekk av deg skal du få et såkalt ”gjenpartsbrev” som informerer om dette. Det skal inneholde opplysninger om hvilke opplysninger som ble gitt ut, hvor disse opplysningene ble funnet, hvem som har bedt om opplysningene, samt adresse og telefonnummer og avdeling eller filial som bad om dem, dersom dette er aktuelt (f. eks. Bank X, filial Y ba opp opplysninger – hvis du har søkt om lån hos filial Z kan det være grunn til å stille spørsmål om hvorfor Y ba om opplysninger, mens Z har en saklig grunn).

Dersom du ikke vet hvorfor det ble foretatt kredittsjekk av deg, eller er uenig i at dette skulle gjøres kan du be om begrunnelse fra virksomheten som foretok kredittsjekken. Selskapet som utførte den vet kanskje ikke hvorfor de ble bedt om å gjøre det, så kontakt selskapet som ba om den. Du finner en ferdig mal for slike forespørsler på Datatilsynets nettsider.

Hvem kan utføre en kredittsjekk?

I Norge trenger man konsesjon fra Datatilsynet for å kunne drive med kredittopplysning, og du finner en oppdatert liste over disse selskapene på Datatilsynets nettsider. De mest brukte selskapene er Bisnode Credit AS (tidligere AAA Soliditet AS), Experian AS og Evry AS.

Du kan selv legge inn en kredittsperre om du av ulike grunner skulle ønske det. Om du sliter med gjeld kan det å legge inn en kredittsperre gjøre det vanskeligere å ta opp ytterligere gjeld, siden bankene og kredittselskapene ikke får kredittvurdert deg. Om du ikke har noe behov for å ta opp lån eller kreditt kan det også være lurt å legge inn en kredittsperre for å forhindre svindel, siden en kredittsperre gjør det vanskelig å ta opp lån i ditt navn. En kredittsperre kan også forhindre snoking, da ansatte i f. eks. banker kan be om en kredittvurdering av deg, uten en saklig grunn. Selskapene som utfører sjekken får oppdraget fra kundene sine, og det er ikke en del av jobben å vurdere motivet bak.

Om du legger inn en kredittsperre kan det være litt arbeid med å få den opphevet, men den kan øke sikkerheten din og sørge for at det blir vanskelig å snoke i dine private økonomi.

Oppsummering

En kredittvurdering er en nødvendig del av vurderingen om en person skal få innvilget lånet de søkte om, og kan være en god måte å få oversikt over sin egen økonomiske situasjon. Hvis du mener kredittsjekken ble foretatt uten saklig grunn kan du klage på den, og om ønskelig legge inn en kredittsperre for å unngå flere kredittvurderinger i fremtiden.

Privacy Policy