Budsjett og planlegging

Med budsjett har du kontroll

Budsjett og planlegging er en sentral del av livet, uansett om vi ønsker det eller ikke, og med veloverveide privatøkonomiske avgjørelser, blir det meste litt enklere. Man får bedre kontroll, noe som i seg selv gir bedre trygghet, og man kan forutse hvordan økonomien kommer til å bli i fremtiden på en bedre måte. Å planlegge og budsjettere er kanskje ikke en aktivitet som føles spesielt inspirerende, men vanligvis får man veldig store fordeler ved å tenke ett steg fremover.

Å komme i gang med å planlegge økonomien og sette opp budsjetter behøver overhodet ikke være spesielt vanskelig, og tidsbruken trenger ikke være spesielt stor. Kort sagt finnes det ingen unnskyldning for å ikke se litt nærmere på husholdningens økonomi i dag og i fremtiden. Om du vil starte nå med en gang kan du med fordel gå ut i fra våre punkter nedenfor. Lykke til!

Grunnleggende økonomiske prioriteringer

Å prioritere handler om å sette en sak foran en annen. I hverdagen gjør vi flere prioriteringer hver dag, og vi gjør dette for å ganske enkelt forenkle livet. Uten prioriteringer hadde vi nemlig vært tvunget til å gjøre et hundretalls overveielser med oss selv hver dag. Vi har flere bevisste og ubevisste prioriteringer som styrer oss fra når vi står opp om morgenen til når vi går og legger oss om kvelden, også når det gjelder økonomiske spørsmål.

Ettersom økonomi er en såpass viktig del av hverdagen er det lurt å løfte frem de økonomiske prioriteringene med jevne mellomrom så du kan minne deg selv på hva som virkelig er viktig. Dette gjelder ikke minst når du skal planlegge økonomien din i fremtiden i et budsjett. Om du for eksempel vil spare penger til barna dine må du passe på å løfte det frem som en prioritert post og skrive det inn i budsjettet med store bokstaver.

Å sette opp et budsjett

En gang for lenge siden sa en vis mann noe i retning av: For å vite hvor man skal, må man vite hvor man kommer fra. Dette ordtaket er selve kjernen i arbeidet med et budsjett. Først ser man på hvordan den nåværende situasjonen er og siden ser man på hvordan ting skal gå i fremtiden.

Et budsjett kan gjøres så omfattende og så eksakt som en bare ønsker. Samtidig behøver det ikke bestå av tusentalls poster i et Excel-dokument. Du kan klare deg utmerket med penn, papir og minikalkulatoren på mobiltelefonen.

Et budsjett består av to sider, nemlig en inntektsside og en utgiftsside. Inntekter er lønn, andre trygder, bidrag og andre poster som kommer inn på kontoen, mens kostnader er det som går ut av kontoen. Når du setter opp budsjettet ditt skal du gå ut i fra hvordan det ser ut i dag. Du setter først helt enkelt opp den nåværende situasjonen med alle inntekter og utgifter.

I neste steg skal du, ut i fra prioriteringene dine, bestemme deg for hvordan inntektene dine skal brukes i en gitt tidsperiode, for eksempel et år. Spør deg selv hvilke utgifter du kan kutte litt i, om du kan få på plass litt mer sparing, osv. Det kan faktisk være litt spennende å gjøre denne øvelsen. Pass bare på at du bruker sunn fornuft og tenker nøye over det før du gjør større endringer sammenlignet med den nåværende situasjonen.

Verktøy for enkel budsjettering

Det finnes smidige verktøy du kan bruke for å budsjettere økonomien din. Med disse verktøyene slipper du å tenke ut i minste detalj hvilke utgifter du må regne med. SIFOs referansebudsjett kan være et lurt sted å starte, men husk på at disse viser minimumsutgifter, og at mange ofte bruker litt mer.

Følg opp

Oppfølgningen er definitivt den viktigste delen av all økonomisk planlegging. Samtidig legger de fleste (til og med store børsnoterte selskap!) minst vekt på nettopp denne delen. Det er ganske enkelt gøyere å planlegge og drømme enn å se hvordan utfallet virkelig ble. Å helt glemme å følge opp, eller bare gjøre en halvhjertet oppfølgning, er virkelig ikke å anbefale. Om du ikke følger opp en plan eller et budsjett kan du jo ikke se hva som gikk bra og hva som gikk galt. Alt arbeidet du la ned i planlegging og budsjettering kan da betraktes som bortkastet.

Om du sørger for å følge opp med jevne mellomrom får du mye informasjon som du kan bruke for å gjøre justeringer for å passe på at skuten fortsatt er på rett kurs. Du kan også se om de prioriteringene du har gjort føles gjennomførbare. Kort sagt får du verktøy til å skape et sunt økonomisk liv.

Privacy Policy